Amir Farshbaf یکشنبه 20 اسفند 1391 09:54 ب.ظ نظرات ()
            1-    محل اخذ ویزا – مالزی.
2-    پرداخت هزینه های سفارت و کنسولی با خود متقاضی.
3-    توانایی صحبت انگلیسی لازم است.
4-    در مدت 4 هفته ویزا اخذ میگردد.
5-    هزینه اخذ ویزای توریستی انگلیس توسط شرکت مالزیایی 4500 یورو است.
6-    در صورت عدم اخذ ویزا (که کمتر از 5 درصد است) کلیه مبالغ عودت میگردد (بجز هزینه های کنسولی).
7-    متقاضی میبایست در موعد مقرر در کشور مالزی حضور داشته باشد و شخصأ وارد سفارت شود.
8-    کلیه مشورت های لازمه بابت مصاحبه سفارت با متقاضی داده خواهد شد.