Amir Farshbaf جمعه 24 بهمن 1393 05:20 ق.ظ نظرات ()

رهبران جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک، نمایندگان روسیه و اوکراین و همچنین نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایان مذاکرات خود در مینسک قبول کردند سند تهیه شده توسط "گروه چهارجانبه نورماندی" ( روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان) حاوی مجموعه تدابیر برای اجرای توافقنامه های مینسک را امضا کنند.

این سند حاوی 13 ماده است.

1. آتش بس فوری و جامع در برخی از نواحی استان های دونتسک و لوهانسک اوکراین از نیمه شب 14 نوامبر به وقت کییف(بامداد 15 فوریه).

2. آغاز عقب نشینی تسلیحات سنگین دو طرف به فواصل برابر طی دو روز پس از برقراری آتش بس و به پایان رساندن این روند حادکثر طی 14 روز.

3. نظارت موثر بر آتش بس و عقب نشینی تسلیحات سنگین از جانب سازمان امنیت و همکاری اروپا از اولین روز عقب نشینی با استفاده از وسایل فنی لازم از جمله ماهواره ها، پهپاد ها و رادارها.

4. آغاز گفتگو در اولین روز پس از عقب نشینی تسلیحات سنگین درباره برگزاری انتخابات محلی طبق قوانین اوکراین و قانون اوکراینی "قاعده موقت خودگردانی در برخی از نواحی استان های دونتسک و لوهانسک "و همچنین موقعیت آینده این نواحی بر اساس قانون فوق الذکر. تصویب فوری قطعنامه پارلمان اوکراین با ذکر نواحی مشمول موقعیت خاص مطابق با قانون اوکراینی "قاعده موقت خودگردانی در برخی از نواحی استان های دونتسک و لوهانسک "و بر اساس خط مقرر در یادداشت مینسک، مورخه 19 سپتامبر 2014 حداکثر طی 30 روز پس از امضای این سند.

5. عفو افراد در رابطه با رویدادهای رخ داده در برخی از نواحی استان های دونتسک و لوهانسک اوکراین

6. آزادی و مبادله تمام گروگان ها و افراد بازداشت شده بطور غیر قانونی بر اساس اصل "همه در برابر همه" طی حداکثر پنج روز پس از عقب نشینی تسلیحات سنگین

7. تامین دسترسی بی خطر ، رساندن ، نگهداری و توزیع کمک های انسانی بر اساس مکانیزم بین المللی.

8. راه اندازی مکانیزم احیای روابط اجتماعی ـ اقتصادی از جمله حواله های اجتماعی همچون پرداخت حقوق بازنشستگی و دیگر پرداخت ها. 

اوکراین با این هدف باید نظام بانکی خود را در نواحی دچار درگیری احیا کرده و همچنین می توان مکانیزم بین المللی برای انجام این حواله تشکیل داد.

9. احیای کامل کنترل دولت اوکراین بر مرز دولتی در سراسر ناحیه دچار درگیری که باید در اولین روز پس از انتخابات آغاز شده و پس از حل و فصل سیاسی جامع پایان یابد.

10. خروج تمام گروه های مسلح ، تجهیزات نظامی و همچنین مزدوران ار خاک اوکراین تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا. خلع سلاح تمام گروه های غیر قانونی.

11. انجام اصلاحات در قانون اساسی اوکراین و اعتبار یافتن آنها تا آخر سال 2015 که عنصر اصلی آنها تمرکز زدایی ( با در نظر داشت ویژگی های برخی از نواحی استان های دونتسک و لوهانسک با موافقت نمایندگان این نواحی) و همچنین تصویب قوانین دائمی درباره موقعیت خاص برخی از نواحی استان های دونتسک و لوهانسک.

12. مسائل مربوط به برگزاری انتخابات محلی بر اساس قانون "قاعده موقت خودگردانی در برخی از نواحی استان های دونتسک و لوهانسک " در چارچوب گروه سه جانبه تماس با نمایندگان برخی از نواحی استان های دونتسک و لوهانسک مورد بحث و توافق قرار خواهد گرفت. انتخایات با رعایت موازین مربوطه سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار خواهد شد.

13. تسریع فعالیت گروه سه جانبه تماس از جمله از راه تشکیل گروه های کاری برای اجرای ابعاد مربوطه توافقنامه های مینسک.

لوکاشنکو پیروز در مذاکرات مینسک

منبع:صدای روسیه